Przejdź do treści
Strona główna » Lato w Teatrze – kolonie artystyczne

Lato w Teatrze – kolonie artystyczne

  • przez

Lato w teatrze to projekt, który trafia z edukacją artystyczną do dzieci i młodzieży w miejscach, gdzie często dostęp do niej jest utrudniony. Ma on kilka wariantów. Jeden z nich polega na organizacji koloni lub półkolonii teatralnych. Nie są to zwykłe zajęcia letnie. Do ich prowadzenia angażowani są specjaliści i profesjonaliści z dziedziny teatru i innych dziedzin sztuki. Całe działanie jest zwieńczone pokazem finałowym, jaki uczestnicy zajęć przygotowują przez 2 tygodnie pracy warsztatowej. Nabór do programu odbywa się w dwóch formułach: Lato w Teatrze i Lato w Teatrze Plus (tutaj udział biorą organizacje, które mają już zrealizowane co najmniej trzy Lata w Teatrze w formule podstawowej; muszą one do projektu zaprosić partnera, który do tej pory nie realizował Lata w Teatrze). Dofinansowanie jakie można otrzymać do 40. tysięcy złotych (wymagany wkład własny na poziomie 10% dotacji).

Działania muszą być oparte o teksty kultury, zaś ważną rolę w nich powinna stanowić pedagogika teatru oraz skupienie się na uczestnikach jako na realnych twórcach i współautorach działań. Wymogiem programu jest to, że działania muszą zostać zgłoszone do kuratorium oświaty. Za organizację Programu odpowiada Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Nabór wniosków odbywa się zazwyczaj na przełomie lutego i marca. Zadania należy realizować w okresie wakacji. O dofinansowanie mogą ubiegać się teatry,  organizacje pozarządowe oraz ośrodki kultury. Szczegółowe informacje można znaleźne stronie programu.

Jednymi z najbardziej doświadczonych realizatorów Lata w Teatrze na Podlasiu są Fundacja Teatr Latarnia (Mateusz Tymura) oraz Stowarzyszenie Teatr Okno (Krzysztof Zemło). Ich ostanie realizacje to działania pod nazwą „Kapitan Guliwer powraca do Supraśla” (Okno) oraz „Cudaki – I wędrowny obóz teatralny” (Latarnia).

Jak ośrodek kultury może dołączyć do programu?

Powinien złożyć wniosek. Ale za nim to zrobi, o ile w kadrze nie ma specjalistów z dziedziny teatru warto by wszedł we współpracę z aktorami lub teatrami, którzy będą mogli wziąć na siebie prace warsztatowo-pedagogiczną w trakcie trwania zajęć. Wzmacnia to również ofertę, gdy wśród osób mających prowadzić warsztaty są osoby na co dzień zajmujące się pracą w teatrach. Specjaliści zewnętrzni to również nowa jakość w działaniu i kontaktach ze społecznością, która często zna miejscowych instruktorów i ich zajęcia prowadzone regularnie w ośrodku kultury. Często nawiązane w ten sposób współprace owocują w przyszłości inny wspólnymi projektami.

Wielką zaletą tego programu jest to, że przeznaczone są dość wysokie pieniądze na ruralizację zadań. Pozwala to na organizację działań o bardzo wysokiej jakości z bardzo dobrymi wykładowcami. Wiele instytucji i organizacji nigdy nie zrealizowała takiego działania, jeżeli miałaby to robić we własnym zakresie kadrowo-finansowym. Lato w Teatrze to szansa na zajęcia teatralne i artystyczne dla dzieci i młodzieży w miejscowościach, które nie mają możliwości organizacji takich zajęć we własnym zakresie. To często też początek działania grup teatralnych które zawiązują się w trakcie realizacji zadania.

Więcej o projekcie na stronie Lato w Teatrze.

Film z realizacji „Kapitan Guliwer powraca do Supraśla”

fot. Kapitan Guliwer powraca do Supraśla

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *