Przejdź do treści
Strona główna » Dom Kultury Plus

Dom Kultury Plus

Dom Kultury Plus to program Narodowego Centrum Kultury, który ma na celu zaangażowanie ośrodków kultury w życie społeczności lokalnej. Jednostki uczestniczące w programie mają za zadanie odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych.

Instytucja, która bierze udział w programie otrzymuje w I etapie dotację (do 10 000 zł) na przeprowadzenie diagnozy potencjałów kulturalnych. Może ona być przeprowadzona przez zewnętrznych specjalistów, koszty ich można pokryć z dotacji, czasami instytucje robią samodzielnie diagnozy, wszystko zależy od beneficjenta. Podczas powstawania raportu istnieje możliwość rozmowy z wieloma osobami oraz odkrywania ich potencjałów. Potencjały te można wykorzystać do tworzenia oferty instytucji, a po przeprowadzeniu badań tworzy i publikuje się raport z diagnozy.

W II etapie beneficjent otrzymuje, kolejną dotację (do 30 000 zł)na sfinansowanie inicjatyw lokalnych, które zgłosili mieszkańcy w oparciu o dane z raportu z diagnozy. Oddolne inicjatywy mają finansowanie, oraz mogą liczyć na wsparcie pracowników instytucji kultury. Pozwala to na wytworzenie się specyficznego modelu współpracy między instytucją, a mieszkańcami, który nie stawia żadnej ze stron w uprzywilejowanej pozycji, a w partnerskiej. Jeżeli jest więcej inicjatyw, niż środków w dotacji na pokrycie, beneficjent określa sposób ich wyłonienia. Może być to ocena specjalistów, a równie dobrze może być to głosowanie mieszkańców. W tym programie istnieje duża elastyczność. Instytucja, która bierze udział w programie otrzymuje wsparcie animatora, który jej doradza i pomaga we właściwej realizacji. W tym roku ja zadebiutuje jako taki animator, choć jeszcze nie wiem z jakim ośrodkiem będę współpracował. Jedno wiem na pewno.

Dom Kultury Plus Partnerstwa Lokalne

W 2023 roku rozpoczęto program Partnerstwa Lokalne. Jest on skierowany do ośrodków kultury, które brały udział w programie Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne. Instytucje kultury budują lokalne partnerstwa, które mają za zadanie przeprowadzić wydarzenie kulturalne. Oprócz tego partnerstwo otrzymuje wsparcie w postaci szkoleń, które są dobierane odpowiednio  do potrzeb. Dotacja, o jaką można było się ubiegać to aż 50 000 złotych. 

W ciągu roku odbywa się kilka Konwentów Domów Kultury Plus, na których prezentowane są dobre praktyki oraz odbywają się warsztaty. Konwenty skierowane są do pracowników instytucji kultury, które brały lub biorą udział w programie aktualnie oraz tych, które myślą o tym, żeby wziąć udział w  nim w przyszłości. By w konwentach mogło wziąć udział jak najwięcej osób odbywają się one w różnych lokalizacjach Polski. Zazwyczaj gospodarzami takiego spotkania są ośrodki kultury, które aktualnie realizują program.

Program Dom Kultury Plus, to najlepsze co może spotkać instytucję kultury! Podczas jego realizacji poznajemy potrzeby i oczekiwania uczestników. Pozwala też dostrzec słabsze strony instytucji, po to by je zniwelować. Diagnoza to niesamowite narzędzie, które wskazuje kierunek działań by trafiać w punkt. Ponadto w trakcie programu tworzy się sieć kontaktów z osobami, które wspierają ośrodek w działaniu.

Nabór do programu odbywa się na na przełomie listopada i grudnia.

Więcej o programie na stronie Narodowego Centrum Kultury (tutaj).

fot. Alicja Szulc/NCK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *