Przejdź do treści
Strona główna » Stypendia i dotacje z KPO – nabór wniosków

Stypendia i dotacje z KPO – nabór wniosków

  • przez

Od 30 czerwca do 15 lipca można składać wnioski o granty i stypendia w ramach Programu wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju (Inwestycja A2.5.1, KPO).

Kto może otrzymać dotacje i stypendia?

O granty mogą ubiegać się instytucje kultury, organizacje pozarządowe a także mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Stypendia przeznaczone są dla osób fizycznych mieszkających w Polsce z obywatelstwem polskim lub innego państwa UE.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Granty można otrzymać na realizację takich projektów jak: festiwale, przeglądy i konkursy, wystawy, performanse, happeningi, instalacje artystyczne, spektakle, koncerty, widowiska, badania, projekty popularyzujące wiedzę o kulturze ,konferencje i panele dyskusyjne, kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe, a także projekty związane z dokumentacją, archiwizacją kultury. Dofinansowanie można otrzymać na cztery różne projekty, które muszą zostać zrealizowane do końca 2024 r.

Stypendia można przeznaczyć na rozwój umiejętności artystycznych i cyfrowych lub ekologicznych, szkolenia zawodowe, spotkania ze specjalistami w dziedzinie sztuki, a także współpracę ze specjalistami z innych sektorów, w tym z sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Jednostkowy projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości od między 20 tys. do 100 tys. zł przy wkładzie własnym w wysokości 20 proc. wartości wniosku. To znaczy, że można pokryć do 80 proc. kwalifikowalnych kosztów projektu (VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym).

Z kolei miesięczna kwota stypendium to 5 tys. zł brutto. Będzie można się o nie ubiegać w blokach 3-6 miesięcy i uzyskać wsparcie w wysokości od 15 do 30 tys. złotych brutto.

Kiedy można złożyć wniosek?

Nabór wniosków zaczyna się 30 czerwca i potrwa do 15 lipca.

Nabór potrwa tylko dwa tygodnie. Dlatego tak ważne jest, żebyście Państwo przygotowywali się już do napisania projektów – zaznaczyła podsekretarz stanu Marta Cienkowska.

Szczegółowe informacje dotyczące programu wraz regulaminem dostępne są w zakładce https://www.gov.pl/web/kultura/program-wspierania-dzialalnosci-podmiotow-sektora-kultury-i-przemyslow-kreatywnych-na-rzecz-stymulowania-ich-rozwoju

Operatorem programu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMIT). Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: kpo@nimit.pl

Tekst i foto źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.gov.pl/web/kultura/kpo-prawie-130-mln-dla-kultury-i-przemyslow-kreatywnych-skorzystaj-z-unijnego-wsparcia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *