Przejdź do treści
Strona główna » Nowe rozwiązania dla animacji – zaproszenie do debaty

Nowe rozwiązania dla animacji – zaproszenie do debaty

  • przez

Stowarzyszenie Forum Kraków zaprasza animatorów i animatorki kultury do współtworzenia rozwiązań dla animacji kultury w Polsce. W 2024 roku mają zostać zebrane opinie, pomysły i postulaty, które zostaną opracowane i przedstawione dla senackiej i sejmowej komisji kultury.

Poniżej publikujemy zaproszenie Forum Karków, które pojawiło się na stronie stowarzyszenia dnia 2 lutego 2023.

Forum Kraków jest samorządnym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji kultury. Działamy od 2009 roku. Stworzyliśmy otwartą, deliberatywną przestrzeń do debaty i dyskusji poświęconej animacji kultury, którą rozwijamy się od naszego pierwszego spotkania w tym formacie 14 lat temu. Obecnie zapraszamy Państwa do debaty skierowanej na przygotowanie nowych rozwiązań dla animacji kultury w Polsce. Animatorzy kultury to równorzędna twórcom i artystom grupa zawodowa współtworząca obszar kultury w Polsce. To tysiące osób zajmujących się w swoich społecznościach lokalnych prowadzeniem działalności społecznej, kulturalnej, animacyjnej, edukacyjnej i twórczej. Animatorzy i animatorki pracują w lokalnych instytucjach kultury, innych instytucjach publicznych takich jak np. Centra Usług Społecznych,  organizują się w niezależne społeczne organizacje, działają jako freelancerzy i niezależni inicjatorzy oddolnych inicjatyw. Nasza branża to zarówno profesjonalni zawodowcy pracujący zarobkowo jak również pełni zapału amatorzy, wolontarystycznie organizujący swoje społeczności lokalne i tworzący niezależne projekty kulturalne. Na co dzień tworzymy przestrzeń uczestnictwa w kulturze i budujemy sceny kulturowe, które są ważnym filarem samorządowych wspólnot lokalnych i demokracji lokalnej. Wytwarzamy więzi i relacje, kompetencje i kapitały, które „pracują” na rzecz dobra publicznego. To siła społecznych praktyk w kulturze. W trakcie ostatniego NieKongresu Animatorów i Animatorek Kultury w Gdańsku stworzyliśmy listę aktualnych tematów, która jest punktem wyjścia dla naszego programu działań.  

Z tej perspektywy w ramach Forum Kraków uruchamiamy debatę o nowych rozwiązaniach dla animacji kultury w Polsce. Będziemy szukać praktycznych rozwiązań dotyczących statusu zawodowego, form finansowania, sposobów organizacji instytucji animacji kultury, kształcenia animatorów, zapewniania autonomii, samorządności i niezależności – mówiąc inaczej jak można lepiej zorganizować przestrzeń animacyjną w wymiarze prawnym i strategicznym na szczeblu lokalnym oraz centralnym. Już obecnie wiemy o wielu inicjatywach, projektach zmian, dyskusjach odnoszących się do zmiany w pejzażu szeroko pojętego systemu lokalnych usług społecznych (edukacja, kultura, zdrowie publiczne, polityki społeczne). Przyszłość animacji rozstrzygnie się na styku tego jaką wizję będzie miało państwo wobec obszaru kultury, jak samorządy będą zarządzać instytucjami kultury, jaką przestrzeń organizacyjną uzyskają wspólnoty samorządowe w samoorganizacji społecznej. Uważamy, że warto przedyskutować i przygotować rozwiązania, które do tej agendy weszłyby jako głos samych animatorek i animatorów. 

Planujemy konkretnie:

  1. Przeprowadzić w środowisku animatorów i animatorek ankietę z zapytaniem, jakie mają oczekiwania dotyczące nowych rozwiązań systemowych dla animacji kultury w Polsce (styczeń 2024)
  2. Zbudować partycypacyjnie roczny plan spotkań i warsztatów Forum Kraków aby przejrzeć i przedyskutować wybrane kluczowe kwestie i pomysły zmian (luty 2024).
  3. Zrealizować cykl spotkań i warsztatów regionalnych, których efektem będzie raport o charakterze białej księgi z propozycjami zmian (marzec – grudzień 2024)
  4. Zaprezentować wyniki naszej pracy w gronie osób decydenckich (Senat i Sejm), aby wypracowaną propozycję uczynić elementem zmian w samorządowych i centralnych politykach kulturalnych odnoszących się do animacji kultury (styczeń – czerwiec 2025)

Zachęcamy wszystkich do współudziału w tym programie. Ważne są dla nas wszystkie propozycje tematów, kwestii, które mogłyby wejść do agendy działań. 

Forum Kraków (https://forumkrakow.info/blog/2024/01/02/nowa-animacja/)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *