Przejdź do treści
Strona główna » „Na trwałe” – pilotażowy program Centrum Archiwistyki Społecznej

„Na trwałe” – pilotażowy program Centrum Archiwistyki Społecznej

 • przez

Centrum Archiwistyki Społecznej zaprasza do udziału w pierwszym, pilotażowym projekcie zabezpieczania zbiorów społecznych – zdjęć, nagrań audio i wideo, dokumentów życia społecznego. Wyłonione w naborze organizacje otrzymają od CAS wiedzę, narzędzia oraz wsparcie finansowe, które pozwolą im na uporządkowanie, opracowanie, digitalizację i właściwe przechowywanie wybranych przez nie zbiorów. Nabór trwa do 5 marca 2024 roku.

„Na trwałe. Projekt zabezpieczenia zbiorów społecznych” powstał, aby wspierać archiwa społeczne w opiece nad gromadzonymi przez nie zbiorami społecznymi. W ramach zgłoszenia archiwa społeczne wybierają spośród swoich materiałów takie zbiory, które wymagają zabezpieczenia i które te archiwa społeczne uznają za wartościowe i unikatowe. Wyłonione w naborze organizacje, które w przekonujący sposób umotywują swój wybór, będą mogły – przy wsparciu CAS – zrealizować szereg prac, takich jak opracowanie, przepakowanie czy zdigitalizowanie zbiorów.

Kto może się zgłosić?

Do projektu „Na trwałe” zapraszamy archiwa społeczne prowadzone przez:

 • organizacje pozarządowe
 • samorządowe instytucje kultury (np. biblioteki, domy kultury)
 • koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia gospodyń wiejskich.

Dokładne informacje dotyczące zgłoszeń, a także niezbędnych formalności, znajdują się w regulaminie projektu.

Co będzie brane pod uwagę?

Zgłoszenie do projektu polega na przekonującym umotywowaniu, dlaczego dana kolekcja lub dane kolekcje z archiwum społecznego wymagają opracowania i zabezpieczenia. Wniosek oceniony będzie pod kątem wartości i unikatowości kolekcji, potrzeby opracowania i zabezpieczania oraz pomysłu na dalsze ich wykorzystanie. Do projektu można zgłosić zbiory mające postać materialną (czyli np. kolekcje składające się ze zdjęć, dokumentów, pamiętników, kaset audio czy wideo), ale też cyfrową (czyli np. nagrane w formie cyfrowej wywiady historii mówionej czy skany zdjęć i dokumentów wcześniej zdigitalizowanych).

Przy przygotowywaniu zgłoszenia bardzo ważny jest adekwatny wybór prac, które archiwa społeczne będą chciały zrealizować na wybranych zbiorach. W regulaminie znajduje się szczegółowy katalog prac, jakie można zrealizować w ramach projektu – pomoże on w określeniu, jakie działania zadeklarować.

Co otrzymają archiwa społeczne?

Jury składające się z pracownic i pracowników CAS oraz ekspertek i ekspertów zewnętrznych wyłoni 10 organizacji, których zbiory wymagają opracowania i zabezpieczenia. Wyłonione organizacje zyskają:

 • wsparcie finansowe w wysokości 5000 zł brutto na wynagrodzenie za prace archiwalne przeprowadzone przez osoby związane z danym archiwum społecznym w trakcie trwania projektu, do końca października 2024. Wynagrodzenie wypłacone zostanie na koniec prac lub w dwóch ratach, po wykonaniu danego etapu prac zaproponowanych przez archiwum społeczne
 • szkolenia z Otwartego Systemu Archiwizacji
 • profesjonalne opakowania do archiwizacji (takie jak teczki czy pudła bezkwasowe) i dyski zewnętrzne do przechowywania plików cyfrowych o łącznej wartości do 1000 zł brutto
 • wizyty studyjne (min. 1, maks. 2), podczas których określone zostaną konkretne potrzeby danej kolekcji, a także będzie można  wspólnie zrewidować postęp prac
 • konsultacje z pracownikami i pracownicami CAS przez cały okres trwania projektu
 • możliwość konsultacji z ekspertkami i ekspertami zewnętrznymi (np. w obszarze konserwacji zbiorów)

Harmonogram projektu

 • 5 lutego 2024: ogłoszenie naboru
 • 20 lutego 2024, godz. 13.00–14.30: spotkanie informacyjne online
 • 27 lutego 2024, godz. 18.00–19.30: spotkanie informacyjne online
 • 5 marca 2024 do godz. 23.59: termin przesyłania zgłoszeń
 • do 5 kwietnia 2024: ogłoszenie wyników
 • kwiecień: podpisanie umów o współpracy z wyłonionymi archiwami społecznymi
 • kwiecień/maj – październik 2024: realizacja działań, w tym:
  •  ustalane indywidualnie: konsultacje
  • ustalane indywidualnie: wizyty studyjne pracownic i pracowników CAS (min. 1, maks. 2)
  • ustalane indywidualnie: szkolenia online z Otwartego Systemu Archiwizacji
  • realizacja prac archiwalnych
 • listopad – 20 grudnia 2024: podsumowania, przesłanie raportów końcowych

Gotowe, zeskanowane formularze wraz z dokumentacją wizualną i/lub dokumentacją audio/wideo prosimy przesłać na adres natrwale@cas.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2024 do godz. 23.59. W tytule wiadomości prosimy wpisać: Na trwałe. Projekt zabezpieczania zbiorów społecznych. Z uwagi na harmonogram projektu nie będziemy w stanie rozpatrzyć formularzy, które wpłyną po tym terminie.

Zgłoś się!

___________________

Centrum Archiwistyki Społecznej dzieli się wiedzą, inspiruje i wspiera inicjatywy archiwistów społecznych z całej Polski. Pomaga tworzyć nowe archiwa społeczne, aby zachować jak najwięcej świadectw życia społecznego i trwale je zabezpieczyć. Wspólnie z ponad 700 archiwami społecznymi z całej Polski, rozbudza  zainteresowanie historią społeczną, aby móc lepiej rozumieć przeszłość i teraźniejszość.

mat. prasowe organizatora

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *