Przejdź do treści
Strona główna » Katarzyna Duda-Charko Liderką Równości

Katarzyna Duda-Charko Liderką Równości

  • przez

W sobotę 23 marca 2024 w Warszawie odbyła się gala III edycji plebiscytu Liederka Równości organizowanego przez Ambasadę Brytyjską w Warszawie, Stowarzyszenie Kongres Kobiet w Warszawie oraz Forbes Woman. Podczas niej wręczono nagrody i nadano tytuł Liderki Równości dla 16 kobiet (po jednej z każdego województwa), które działają na rzecz równości. Laureatką z podlaskiego została Katarzyna Duda-Charko – tancerka, pedgażka, animatorka kulturt (więcej o niej tutaj).

Plebiscyt „Liderki Równości” „ma na celu przede wszystkim docenienie i promowanie lokalnych liderek działających na rzecz osiągnięcia szeroko rozumianej równości płci w ich społecznościach”. Zgodnie z regulaminem konkursu, przy wyborze jednej kobiety z każdego województwa brane były pod uwagę następujące kryteria:

– laureatka aktywnie wyróżnia się w propagowaniu równości płci, niedyskryminacji i inkluzywności w swojej lokalnej społeczności;

– laureatka podejmuje lokalne inicjatywy mające na celu osiągniecie równouprawnienia, w szczególności w celu zwalczanie przemocy wobec kobiet, przemocy domowej, likwidacji luki płacowej, promowania kobiet w biznesie, nauce i polityce, oraz wyrównania szans kobiet należących do mniejszości narodowych, etnicznych, seksualnych i płciowych;

– laureatka swoja działalnością i postawą promuje różnorodność i tolerancje, oraz wspiera praktyki mające na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji;

– laureatka podejmuje inicjatywy mające na celu wyrównanie szans kobiet znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej lub materialnej, samotnych matek, lub kobiet z niepełnosprawnościami.

Katarzyna Duda-Charko – jest założycielką klubu mam, organizuje warsztaty dla kobiet z różnych dziedzin między innymi samoobrony, radzenia sobie po porodzie czy w trudnych sytuacjach. Na co dzień działa w Wasilkowie, choć jej działania często mają zasię regionalny, a nawet ogólnopolski. Gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *