Przejdź do treści
Strona główna » Inwentarz Starostwa Tykocińskiego z 1571 roku – spotkanie promocyjne i dyskusja

Inwentarz Starostwa Tykocińskiego z 1571 roku – spotkanie promocyjne i dyskusja

  • przez

Zapraszamy do Domu Talmudycznego w Tykocinie na spotkanie z dr Michałem Sierbą, autorem opracowania Inwentarza Starostwa Tykocińskiego z 1571 roku. W drugiej części wydarzenia planowana jest dyskusja naukowa na temat szesnastowiecznego Tykocina. 

O publikacji:

Tykocin – miasto o istotnym znaczeniu w dziejach Podlasia i Rzeczypospolitej, centrum handlu kultury i wytwórczości, związane z królem Zygmuntem Augustem, hetmanem Stefanem Czarnieckim, rodem Branickich Gryfitów, arena jednej z odsłon potopu szwedzkiego, siedziba potężnego kahału żydowskiego, dziś miasto uznane za Pomnik Historii – od dziesięcioleci stanowiło obiekt zainteresowań badaczy z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. 

Z dumą oddajemy do rąk Czytelników, edycję źródłową inwentarza starostwa tykocińskiego z 1571 roku, opracowaną przez dr Michała Sierbę. Celem wydawnictwa jest przybliżenie historii miasta Tykocin i okolicznych wsi oraz dostarczenie narzędzia badawczego nie tylko historykom, lecz także między innymi archeologom, regionalistom czy językoznawcom. Wydanie inwentarza drukiem, wyczekiwane i postulowane już od wielu lat, jest również jednym z najlepszych sposobów uczczenia 600-lecia ustanowienia wójtostwa w Tykocinie w 1424 roku. 

Pomysłodawczynią i inspiratorką powstania opracowania, jest Pani Halina Karwowska Kierownik Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Niniejsza edycja stanowi początek serii wydawniczej, która obejmie inwentarze dóbr tykocińskich z XVI-XVIII wieku. Pierwszy tom zawiera inwentarz z 1571 roku, uzupełniony regestrem dochodów starostwa. Drugą z planowanych publikacji będzie inwentarz dóbr tykocińskich z 1701 roku, natomiast trzecią – z 1772 roku. 

O autorze opracowania: 

Michał Sierba jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik naukowy Instytutu im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Do jego zainteresowań należą: historia Podlasia w XV-XVIII wieku, dzieje społeczno-gospodarcze I Rzeczypospolitej historia miast i miasteczek w epoce nowożytnej, epidemie chorób zakaźnych do końca XVIII wieku, edytorstwo historyczne i muzealnictwo. Autor książki Radziwiłłowskie dobra Orla (1585-1695), Białystok 2017, i edycji źródłowej Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku, Warszawa 2017, a także wielu artykułów w renomowanych periodykach naukowych. Prywatnie zakochany w kulturze i krajobrazach Podlasia – zwłaszcza w zabytkach Tykocina. 

Spotkanie odbędzie się w piątek 26 kwietnia 2024 r., godz. 12:00 w Domu Talmudycznym w Tykocinie, (ul. Kozia 2)

mat. pras. org. Muzeum Podlaskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *