Przejdź do treści
Strona główna » Dotacje na kulturę – zarząd województwa ogłosił konkurs

Dotacje na kulturę – zarząd województwa ogłosił konkurs

  • przez

Do 23 stycznia 2024 można składać oferty w otwartym konkursie, który ogłosił zarząd województwa podlaskiego. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Na ten cel przeznaczono 1,3 miliona złotych. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe oraz kościoły i związki wyznaniowe. Jak podaje organizator programu z dotacji można realizować zadania mieszczące się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2024 takie jak:

  • realizacji festiwali i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym,
  • realizacji zadań w zakresie edukacji kulturalnej mieszkańców województwa podlaskiego, w tym edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych oraz edukacji senioralnej i międzypokoleniowej, poprzez realizację, szkoleń, seminariów, warsztatów,
  • realizacji zadań w zakresie animacji przestrzeni publicznej poprzez projekty artystyczne,
  • wydawania niekomercyjnych opracowań, wydawnictw książkowych, literackich upowszechniających kulturę, historię lub tradycję,
  • realizacji zadań o zasięgu ponadlokalnym i wojewódzkim mających na celu ochronę polskości, pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji narodowych,
  • prowadzenia szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów, których celem jest pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.

Więcej informacji oraz regulaminy znajdują się stronie Urzędu Marszałkowskiego (tutaj).

graf. podlaskie.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *