Przejdź do treści

Alina Dębowska-Jankiewicz

Etnografka  zakochana w podlaskim ręczniku obrzędowym, animatorka kultury, rękodzielniczka pracuje obecnie w Muzeum Historycznym w Białymstoku, a do 2021 roku kierowała Muzeum w Bielsku Podlaskim. Jest liderką wnoszącą wiele do dorobku kulturowego i promocji regionu – planuje, koordynuje, wdraża, rozlicza projekty, organizuje akcje promocyjne i pozyskuje sponsorów. Zrealizowała wiele projektów promujących dziedzictwo kulturowe Podlasia, między innymi: „Ich świat – naszym światem, czyli spotkania pokoleń”, „Ikona – nasze dziedzictwo”, „ Heca z pieca- warsztaty ceramiczne”, „A ja wolę etnoprzedszkole”, „Makatki i inne szmatki”, „Z tradycją ludową na wesoło”, „Poznać , zrozumieć, zaakceptować”. Za swoje największe osiągnięcie uznaje to, że poprzez swoje działania: warsztaty, wystawy, wykłady i projekty badawcze udało się ocalić od zapomnienia podlaski ręcznik obrzędowy. Wydrukowane w latach 2012-2019 wzorniki i katalogi prezentujące ręczniki ludowe z powiatu bielskiego cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród znawców podlaskiego rękodzieła. Jej autorski projekt „ Ręcznik życia” w 2022 roku został zauważony i nagrodzony w IV edycji konkursu „Odkryj swój skarb” Narodowego Centrum Kultury.

Lubi wyzwania i w 2023 r. podjęła trud wykonania 5 ręczników obrzędowych, które ozdobiła koronką szydełkową oraz czarno-czerwonym haftem krzyżykowym, tak popularnym na Podlasiu do I wojny światowej. Projekt „Ręcznik obrzędowy podlaskich Białorusinów – reaktywacja” realizuje w ramach stypendium  Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

alinadebowska007@gmail.com